Główna O nas Kontakt Projekty Timer NE555 ST6 Realizer Historia Linki 

PRZEWODNIK PO NE555

 

      

UWAGA HIT!

"Timer NE555 w przykładach"

&

"100 projektów na 555"

 Nakładem wydawnictwa BTC  wydane zostały książki o najbardziej popularnym układzie scalonym produkowanym od ponad trzydziestu lat.Książki zawierają ponad 200 przykładów zastosowań timera 555!!!

Układ NE555 jest uniwersalnym układem czasowym. Opracowany przez firmę Signetic produkowany od ponad 30 lat jest nadal w ofercie wielu firm elektronicznych produkujących podzespoły np. MOTOROLI,  Texas Instruments, National Semiconductor i wielu innych. W Polsce był produkowany pod oznaczeniem ULY 7855. Umożliwia monostabilne generowanie impulsów o czasie trwania od rzędu mikrosekund do kilku godzin. W przypadku pracy astabilnej możliwe jest wytworzenie ciągów impulsów o częstotliwości do kilku Mhz w zależności od producenta i technologii wykonania timera. Wewnętrzny schemat blokowy funkcjonalny tego elementu przedstawia poniższy rysunek

 

Układ timera 555 zawiera następujące elementy:

Timer NE555 może pracować w jednym z dwóch podstawowych układów pracy: jako multiwibrator monostabilny i astabilny.

 

 

Calculator TIMER 555 - wersja testowa

Frequency  Hz 
T1     s
T2     s
C      F
R1     Ohms
R2     Ohms
		
  

Schemat blokowy wewnętrznej struktury 555 jest identyczny dla wersji wykonanej w technologii bipolarnej jak i CMOS. Napięcia odniesienia ustalane są w dzielniku napięciowym zawartym w strukturze wewnętrznej układu. Dzielnik składa się z trzech rezystorów R1,R2,R3 o takiej samej wartości (5k). Dla Komparatora 1 napięcie odniesienia zostało ustalone na poziomie 2/3 Uzasilania , natomiast dla komparatora 2 ustalono wartość 1/3 U zasilania. Jeżeli napięcie na wejściu wyzwalającym (pin2 TRIGGER) spadnie poniżej 1/3 napięcia zasilającego to na wyjściu Komparatora 2 pojawi się stan wysoki powodujący włączenie przerzutnika RS. Wzrost napięcia na wejściu PRÓG (pin6 TRESHOLD) powyżej wartości 2/3 napięcia zasilania powoduje pojawienie się stanu wysokiego na wyjściu komparatora 1 i natychmiastowe wyłączenie przerzutnika i przejście wyjścia układu w stan niski. W tym stanie zostaje włączony tranzystor rozładowywujący kondensator, dołączony do wyjścia pin7(Discharge). Przy pracy jako Uniwibrator kondensator rozładowywuje się bardzo szybko i na tym kończy się działanie, aż do chwili przyjścia kolejnego impulsu wyzwalającego. Jeżeli układ pracuje jako multiwibrator, kondensator jest dołączony do obu komparatorów i gdy napięcie na kondensatorze zmniejszy się do poziomu wyzwalania komparatora 2 równego 1/3 Uzasilania to na wyjściu komparatora pojawia się wysoki poziom napięciowy. Wywołuje to niski stan na wyjściu przerzutnika i odcięcie tranzystora rozładowywującego, kończąc okres rozładowania. Kondensator zaczyna się ładować i cały cykl powtarza się.

Poniższy  przedstawia pełny schemat wewnętrzny układu 555 wykonanego w technologii bipolarnej. Pierwszy komparator skład się z ośmiu tranzystorów. Tranzystory T1 – T4 razem z T5 i T6 pracują jako obciążenie aktywne. Natomiast drugi komparator składa się z siedmiu tranzystorów. Tranzystory T7...T10 polaryzowane są ze źródła prądowego T11, a tranzystory T12 i T13 są aktywnym obciążeniem komparatora.

Przerzutnik RS składa się z tranzystorów T19 i T20, pracujących jako połączone kaskadowo inwertery z dodatnim sprzężeniem zwrotnym z kolektora T20 do bazy T19 przez rezystor R7 (4k7).

Sygnał R, kasujący przerzutnik jest uzyskiwany z Komparatora 1 przez obciążenie aktywne T15, T16 i stopień separujący T17. Gdy pojawia się wysoki poziom napięciowy na bazie T17, to następuje włączenie T19, odcięcie T20 i powstanie wysokiego stanu napięciowego na wyjściu Q przerzutnika.

Sygnał ustawiający S jest podawany z komparatora 2 na bazę T18. Gdy napięcie na bazie T18 przechodzi do stanu wysokiego, to tranzystor T18 zostaje włączony i nasyca się, co blokuje tranzystor T19, nasycenie T20 i pojawienie się niskiego stanu napięciowego na wyjściu Q przerzutnika.

Przerzutnik steruje tranzystorem T23, który wraz z rezystorami R11 (6k2) i R3(3k3) działa jako układ symetryzujący do sterowania przeciwsobnym stopniem wyjściowym złożonym z par Darlingtona T27, T28 dostarczający na wyjściu prąd wypływający i T24,T26 prąd wpływający.

Tranzystor rozładowywujący T14 jest sterowany z emitera T23 przez rezystor R8(100W ). Gdy na wyjściu przerzutnika (na kolektorze T20) jest wysoki stan, to T14 jest włączony, powodując rozładowanie kondensatora. Gdy na wyjściu Q jest stan niski to tranzystor T23 jest odcięty, a wraz z nim T14, co umożliwia ładowanie kondensatora.

Układ może być kasowany przy pomocy tranzystora kasującego T25. Jeżeli na bazie T25 (pin4) jest poziom wysoki Uzasilania lub końcówka pozostaje w powietrzu, to tranzystor T25 jest odcięty i układ pracuje normalnie. W przypadku podania niskiego poziomu napięciowego (<0,4V), tranzystor T25 jest włączony i powoduje włączenie T14, rozładowanie kondensatora i utrzymanie niskiego poziomu napięciowego (0V) na wyjściu układu (pin3) przez cały czas gdy na wejściu kasującym jest poziom niski.

 

 

Schemat wewnętrzny timera 555