Elektronik Hobbysta

Główna O nas Kontakt Projekty Timer NE555 ST6 Realizer Historia Linki

   

PROJEKTY ZAGRANICZNE

PROSTY PRÓBNIK LOGICZNY

 

Krzysztof GÓRSKI    

 

Pobierz plik pdf

 

Przedstawiony na rysunku 1 schemat ideowy próbnika logicznego został wykonany wykorzystując układ NE556 który w swej strukturze integruje dwa timery 555.

Próbnik logiczny umożliwia określenie następujących parametrów:

- stanu wysokiego 1

- stanu niskiego 0

- stanu wysokiej impedancji

- detekcję impulsów

Stany logiczne określane są przy pomocy dwóch diod LED D1 i D2. Układ próbnika zasilany może być z tego samego źródła co testowany układ w takim przypadku nie potrzeba stosować dodatkowego przewodu masy.

Przy wysokim stanie (logiczne1)na wejściu grotu pomiarowego dioda LED D2 świeci jasno, przy podaniu niskiego stanu dioda LED D2 nie świeci. Podczas gdy nie jest wykonywany żaden pomiar lub podczas pomiaru wystąpi stan wysokiej impedancji to dioda LED D2 świeci “słabym” światłem.

Układ do określania stanów jest bardzo prosty i praktycznie składa się z diody LED oraz trzech rezystorów. Takie rozwiązanie nie jest szczytem techniki, zdecydowałem się jednak na wykorzystanie tego rozwiązania ze względu na jego walory poznawcze. Jeżeli na grot sondy zostaną podane impulsy, lub przebieg zegarowy dioda LED D11 zaczyna pulsować z częstotliwością około1Hz bez względu na częstotliwość badanego przebiegu. Jednocześnie z diodą LED D1 pulsować zaczyna dioda LED D2 zgodnie z częstotliwością badanego przebiegu.

Część sondy przeznaczona do detekcji impulsów składa się z dwóch timerów pracujących w układzie monostabilnym. Pierwszy timer U1A po otrzymaniu na wejście TRIG (pin 6) impulsu powoduje pojawienie się na wyjściu Q (pin 5) impulsu o czasie trwania zależnym od wartości elementów C2 i R3. Impuls ten podany jest na wejście TRIG (pin 8) drugiego timera UA1B. Na wyjściu Q (pin 9) pojawia się stan wysoki o czasie trwania zależnym od C6 i R5. Dołączona do wejścia dioda LED D2 zostaje włączona. Również włączony zostaje tranzystor T1 którego kolektor dołączony jest do wejścia Reset (pin 4) pierwszego timera U1A. Zadziałanie tranzystora T1 powoduje podanie niskiego stanu na wejście Reset (pin 4) i zablokowanie pierwszego timera na czas działania drugiego timera. W ten sposób uzyskujemy regularne impulsy sterujące diodą LED D2 ( w modelu około 0,5s) niezależnie od częstotliwości przebiegu wejściowego.

Montaż i uruchomienie. Całość układu została umieszczona na jednostronnej płytce drukowanej której wzór został przedstawiony na rysunku 2.

 

 

Proces montażu praktycznie sprowadza się do wlutowania kilkunastu elementów i nie jest niczym nadzwyczajnym. Grot sondę możemy wykonać z kawałka grubego drutu miedzianego z zaostrzoną pilnikiem końcówką. Uruchamianie praktycznie sprowadza się do sprawdzenia poprawności połączeń i włączenia zasilania.

 

Krzysztof Górski AVT

 

Wykaz elementów:

R1 470

R2,R5,R6,R8,R10 1K

R3 100K

R4 470

R7,R9 10K

C1,C3,C4,C5 10nF

C2, C6 4,7uF

T1 BC547

D1,D2 LED

D3 1N4148

U 1 NE555