Główna O nas Kontakt Projekty Timer NE555 ST6 Realizer Historia Linki

 

LATARECZKA NE555

 

Krzysztof Górski

Prezentowany układ w swojej konstrukcji wykorzystuje znany wszystkim czytelnikom timer 555. Prosta konstrukcja umożliwia wykonanie układu praktycznie przez każdego początkującego elektronika amatora.

Układ możemy z powodzeniem zastosować jako światło zastępcze w różnego typu awaryjnych sytuacjach.

Schemat ideowy przedstawiono na rys 1. Z konstrukcji układu możemy wyodrębnić dwie zasadnicze części:

W generatorze zastosowano timer 555 pracujący jako generator impulsów o zmiennym wypełnieniu. Jest to standardowa aplikacja 555 szeroko stosowana w różnego typu regulatorach. Cześć wykonawcza to sześć diod świecących umieszczonych na tarczy i sterowanych tranzystorem BD135.

Działanie układu jest bardzo proste i nieskomplikowane. Po naciśnięciu przycisku P1 do układu zostaje przyłączona bateria zasilająca. W wyniku czego generator zaczyna generować impulsy o zmiennym współczynniku wypełnienia regulacji dokonujemy potencjometrem POT1. Impulsy sterują pracą tranzystora T1 oraz sześciu diod świecących. Diody są najbardziej energochłonnymi elementami w układzie, impulsowe zasilanie pozwala na uzyskanie bardziej sprawnego strumienia świetlnego oraz ograniczenie mocy pobieranej z baterii a co za tym idzie oszczędzenie baterii.

Na rysunku 2 przedstawiono mozaikę płytek drukowanych. Od razu rzuca się w oczy nietypowy ich kształt. Układ zbudowany jest z dwóch płytek, jedną dwustronna w kształcie koła i drugą wąską z rozszerzeniem na baterię zasilającą. Płytki zostały tak zaprojektowane aby po zmontowaniu układu otrzymać gotową do użytku latarkę.

Montaż elementów nie powinien zabrać zbyt wiele czasu niemniej jednak powinniśmy zwrócić uwagę przy montażu diod LED aby nie popełnić żadnego błędu. W modelu użyto diod świecących koloru zielonego oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby zastosować diody o innych kolorach. Część okrągłą zawierającą diody LED montujemy prostopadle przy użyciu kątowej listwy gold-pin. Baterię zasilającą najlepiej przylutować na stałe do układu.

Pobierz wersję pdf

Wykaz elementów

R1-R3 100

R5,R6 1k

POT1 –100k

C1,C2 – 10nF

D1-D8 – diody LED

D9,D9 – 1N4148

T1 – BD135

Inne

Przycisk miniaturowy (wysoki)

Listwa kątowa gold-pin

Bateria 9V 6F22